DAHA DƏHŞƏT…

Millətimiz öz yurdunda əsir-yesir,
Anaların, bacıların ahı-dəhşət…
Bu torpağı yada vermək dəhşətdirsə,
Vərdiş etmək bu dəhşətə daha-dəhşət…

Azərbaycan yarı yadda, yarı bizdə,
Eşidən yox bu harayı-hayı-dəhşət…
Bu günümüz ağırdırsa, dəhşətdirsə,
Sabahımız kaş olmaya daha dəhşət…

 Tərcümə edəni: Cabir Novruz.

  • A.Blok. ÇALAĞAN.